Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Použitie IKT vo výpočtoch
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- pochopiť potrebu používania IKT a ich prínos pre riešenie zložitých úloh.
Mali by ste už vedieť:
- operácie na množine racionálnych čísel;
- pravidlá pre operácie na množine racionálnych čísel;
- ako sčítať, odčítať, násobiť a deliť racionálne čísla;
- ako riešiť zložité úlohy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia