Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Praktické použitie jednoduchých matematických úkonov
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- deliť;
- určiť rozdiel čísel A a B;
- určiť koľkokrát je číslo A väčšie ako číslo B ;
- určiť rozdiel medzi tým o koľko a koľkokrát je číslo A väčšie alebo menšie ako číslo B;
- určiť čas potrebný na prejdenie vzdialenosti danou rýchlosťou;
- hľadanie vzdialenosti, ak čas a rýchlosť sú dané;
- určiť percentuálny podiel z čísla.
Mali by ste už vedieť:
- poznať základné operácie na množine racionálnych čísel;
- poznať pravidlá základných operácií na množine racionálnych čísel;
- byť schopní sčítavať, odčítavať, násobiť a deliť racionálne čísla;
- byť schopní vypočítať percentuálny podiel z čísla.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia