Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Komplexy prechodných prvkov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- popísať štruktúru komplexných iónov a určiť koordinačné číslocentrálneho iónu;
- rozdeliť ligandy na unidentátne a multidentátne;
- určiť náboj komplexného iónu;
- vysvetliť, prečo sú komplexy prechodných kovov obvykle farebné a vysvetliť,čo ovplyvňuje ich farbu;
- popísať reakcie komplexných iónov v termínoch ligandovej výmeny;
- uviesť príklady redoxných reakcií podporených zmenou ligandov;
- popísať použitie komplexov prechodných kovov, vrátaneanalytických testov;
- vysvetliť biologický význam komplexov prechodných kovov.
Mali by ste už poznať :
- elektrónovú konfiguráciu iónov prechodných kovov;
- oxidačné stavy;
- koordinačné väzby.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia