Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alkény
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, čo je nenasýtený uhľovodík alebo alkén;
- uviesť názvy a vzorce jednoduchých alkénov a izomérov,ktoré sa líšia v pozícii dvojitej väzby;
- opísať adičné reakcie brómu a vodíka s alkénmi;
- vysvetliť pravidlá názvoslovia bromo-derivátov alkénov.
Mali by ste už vedieť:
- čo sú alkény;
- čo je homologický rad alkénov, aké majú názvosloviea štruktúru;
- čo sú izoméry a izoméria;
- pomenovať rozvetvené alkény a dobre poznať substituenty.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia