Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Reakcie alkénov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozumieť konceptu elektrofilnej adície;
- rozumieť, prečo u alkénov prebieha elektrofilná adícia;
- napísať molekulové a štruktúrne rovnice reakcií, ktoré zahŕňajú alkény;
- rozumieť, prečo adičnými reakciami vznikajú zmesi izomérov alkánov a predvídať ich pomerv zmesi;
- chápať význam adičnej polymerizácie a byť schopní uviesť príklady tohto typu reakcie.
Mali by ste už:
- rozumieť, ako sa tvoria vzorce a názvy alkénov a cykloalkénov;
- rozumieť javu izomérie a byť schopní uviesť príklady izomérie alkénov;
- byť schopní pomenovať izoméry alkénov a nakresliť ich štruktúry;
- poznať reakcie zahŕňajúce radikálové substitúcie a eliminácie a kde takéto reakcie prebiehajú;
- rozumieť pojmom „ homolytické" a „ heterolytické" štiepenie väzby;
- byť schopní vyčíslovať chemické rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia