Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Plyny: zaobchádzanie a laboratórne pokusy
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- popísať aparatúru na zachytávanie plynov;
- zostaviť aparatúru na meranie objemu plynov, ktoré vznikli pri rozličnýchchemických reakciách;
- popísať metódy na získavanie kyslíka, vodíka a oxidu uhličitého v chemickomlaboratóriu a metódy na ich určenie;
- vysvetliť použitie univerzálneho indikátorového papierika na určenie plynov.
Mali by ste už vedieť:
- najdôležitejšie fyzikálne vlastnosti plynov;
- pojmy:
- acidobázické vlastnosti, univerzálny indikátorový papierik,reakcia rozkladu, katalyzátor;
- najdôležitejšie vlastnosti oxidu uhoľnatého a uhličitého, amoniaku,chlóru a kyslíka.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia