Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Acidobázické reakcie iónov kovov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať kyseliny a zásady podľa Lewisovej teórie;
- opísať vznik akva iónov vo vodnom roztoku;
- vysvetliť kyslosť (hydrolýzu) hexaakva-kovových iónov;
- určiť produkty reakcií akva iónov kovov so zásadami,amoniakom a uhličitanmi;
- vysvetliť pojem amfotérne hydroxidy;
- použiť reakcie akva komplexov na určenie iónov kovov.
Mali by ste už poznať:
- reakcie, pri ktorých vznikajú komplexné ióny;
- koordinačné väzby;
- chemickú rovnováhu a rovnovážne konštanty;
- disociačné konštanty kyselín a pH;
- Arheniovu a Brønsted–Lowryho teóriu kyselín a zásad.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia