Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Praktický význam mólu
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- zapísať chemickú rovnicu pomocou molov;
- vyriešiť jednoduché úlohy pomocou molov;
- vypočítať hmotnosť produktov alebo reaktantov v chemickej reakcii;
- vypočítať objemy plynných produktov;
- vyriešiť jednoduché úlohy pomocou koncentrácie;
- vypočítať koncentráciu kyseliny alebo zásady pomocou acidobázickej titrácie.
Mali by ste už vedieť:
- prečítať relatívne atómové a relatívne molekulové hmotnosti prvkovz periodickej sústavy prvkov;
- vypočítať relatívnu molekulovú hmotnosť chemickej zlúčeniny;
- ako získať informácie o kvalitatívnom a kvantitatívnom zloženíchemickej zlúčeniny z jej chemického vzorca;
- vypočítať látkové množstvo.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia