Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Nukleárna magnetická rezonančná (NMR) spektroskopia. Časť II.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť efekt spôsobený väzbou;
- odhadnúť počet zložiek v protónových NMR multipletoch po zadaní štruktúrneho vzorca zlúčeniny;
- načrtnúť závery o molekulovej štruktúre zo spôsobu väzby;
- uviesť a použiť pravidlo n + 1 a opísať hlavné typy multipletu:
- singlet, dublet, triplet, kvartet;
- vysvetliť typy väzby s neekvivalentnými 1 H atómami;
- vysvetliť, prečo neexistuje žiadne párovanie s vodíkovými atómami, ktoré sa viažu na kyslík alebo dusík;
- použiť korelačný diagram chemického posunu na získanie informácií o molekulovej štruktúre;
- určiť štruktúru organických molekúl pomocou informácií, ktoré poskytujú protónové NMR spektrá:
- počet a intenzita absorpčných signálov, spôsob väzby a chemický posun.
Už by ste mali poznať:
- pojem nukleárnej magnetickej rezonancie;
- chemický posun;
- protónové NMR spektrá s nízkym rozlíšením;
- elektronegativitu prvkov a diagramy energie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia