Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Infračervená spektrometria. Časť I.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- využiť informácie z chemických pokusov na stanovenie štruktúry organickej zlúčeniny;
- opísať elektromagnetické žiarenie z hľadiska vlnovej dĺžky, frekvencie, energie fotónov a počtu vĺn;
- vysvetliť všeobecný pojem spektroskopia;
- vymedziť rozsah infračerveného žiarenia, ktoré sa používa v spektroskopii;
- vysvetliť, prečo organické zlúčeniny absorbujú infračervené žiarenie;
- uviesť vzťah medzi frekvenciou vibrácie väzby a frekvenciou absorbovaného žiarenia;
- diskutovať o faktoroch, ktoré ovplyvňujú frekvenciu vibrácie väzby a spôsoby vibrácie väzby;
- opísať zápis infračerveného spektra, konštrukciu spektrometra a narábanie so vzorkami.
Mali by ste už vedieť:
- vzorce organických zlúčenín, funkčných skupín a tried organických zlúčenín;
- pravidlá IUPAC-u pre názvoslovie organických zlúčenín;
- chemické skúšky funkčných skupín;
- diagramy elektromagnetického spektra a energie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia