Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Absorpcia viditeľného svetla. Kolorimetria
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť ako vzniká farba absorbciou svetla;
- vysvetliť pôvod farieb anorganických zlúčenín s, p a d-radu kovov,ako aj ogranických zlúčenín;
- vysvetliť, ako sa zaznamenávajú absorpčné spektrá;
- vysvetliť kolorimetriu;
- formulovať a použiť Beer-Lambertovo pravidlo.
Mali by ste už poznať:
- elektromagnetické spektrum;
- vlnovú dĺžku, frekvenciu a vlnové číslo elektromagnetického žiarenia;
- iónové, kovalentné a koordinačné väzby;
- energetické hladiny elektrónov;
- delokalizované elektróny;
- hlavné vlastnosti s, p a d-radu prvkov;
- energetické hladiny elektrónov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia