Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Grafy goniometrických funkcií
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali byť schopní:
- načrtnúť grafy goniometrických funkcií;
- rozumieť vzťahu medzi predpisom a transformáciou grafu;
- použiť goniometrické funkcie v situáciách z reálneho života.
Už by ste mali:
- poznať goniometrické funkcie;
- rozumieť konceptu funkcie a jej grafu;
- byť schopní používať obe miery uhla:
- stupne a radiány;
- vedieť, ako nájsť graf danej funkcie po určitých transformáciách.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia