Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Transformácie grafov rôznych funkcií
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Mali by ste už:
- rozumieť pojmu funkcia a jej grafu;
- byť schopní rozoznať grafy lineárnych a kvadratických funkcií.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- nakresliť graf funkcie danej jednoduchou rovnicou (lineárnou alebo kvadratickou), ktorá obsahuje absolútnu hodnotu;
- nakresliť graf funkcie y = |f( x )|, alebo y = f(| x |), ak poznáte graf funkcie y = f( x ).

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia