Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Súradnice
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Už by ste mali:
- poznať a chápať číselnú os;
- vedieť, ako znázorňovať čísla ako body na číselnej osi;
- vedieť, ako znázorňovať body na číselnej osi ako čísla.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- umiestniť čísla na správne miesto na číselnej osi;
- chápať súradnice bodov v rovine;
- umiestniť body s danými súradnicami na správne miesto v rovine;
- nájsť rovnice vodorovných a zvislých priamok v rovine;
- rozumieť, čo znamenajú súradnice bodu v 3-rozmernom priestore;
- nájsť rovnice rovín rovnobežných s rovinami x = 0, y = 0 a z = 0.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia