Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Kovy alkalických zemín. 2. skupina
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- napísať elektrónovú konfiguráciu kovov 2.
skupiny;
- napísať rovnice reakcií kovov alkalických zemín s vodou a kyslíkom;
- opísať vzťah medzi štruktúrou prvkov 2.
skupiny a ich chemickýmia fyzikálnymi vlastnosťami;
- porovnať reaktivitu kovov 1.
a 2.
skupiny sústavy prvkov.
Mali by ste už vedieť:
- vzťah medzi elektrónovou konfiguráciou atómu, protónovým číslomprvku a umiestnením prvku v periodickej tabuľke;
- upravovať chemické rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia