Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Vzácne plyny
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- napísať elektrónovú konfiguráciu atómov prvých troch prvkov 18.
skupiny;
- popísať ako sa menia body topenia, body varu a hustota prvkov v 18.
skupine;
- určiť vzťah medzi vlastnosťami vzácnych plynov a ich atómovouštruktúrou;
- vysvetliť chemickú inertnosť vzácnych plynov;
- uviesť príklad zlúčeniny vzácneho plynu;
- uviesť príklady využitia vzácnych plynov.
Už by ste mali poznať:
- vzťah medzi elektrónovou konfiguráciou atómu;
- atómové číslo prvku;
- umiestnenie prvku v periodickej sústave prvkov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia