Školenia pre ZŠ a SŠ
V rámci projektu Digipedia boli realizované odborné metodické školenia pre pedagógov základných a stredných škôl na Slovensku.

Cieľom odborného metodického školenia bolo oboznámiť učiteľov s digitálnym vzdelávacím obsahom Planéta vedomostí na portáli http://planetavedomosti.iedu.sk, poukázať na spôsoby jeho využitia vo vyučovacom procese a motivovať učiteľov k jeho aktívnemu používaniu.

Školiace centrá

Banskobystrický kraj

Stredná odborná škola, Školská 5, Banská Bystrica
Základná škola, A. Bernoláka 20, Detva
Gymnázium, Haličská cesta 9, Lučenec
Gymnázium, Okružná 2469, Zvolen

Bratislavský kraj

Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava

Košický kraj
Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

Nitriansky kraj
Základná škola, Benkova 34, Nitra
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

Prešovský kraj
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad
Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
Základná škola, Komenského 13, Sabinov

Trenčiansky kraj
Základná škola, Dolné lúky 357/1, Brezová pod Bradlom
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín
Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, Trenčín
Základná škola, P.J. Šafárika 3, Prievidza
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
Základná škola, Školská 14, Bošany
 
Trnavský kraj
Základná škola, Kláštorná 995/4, Šamorín
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Žilinský kraj
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Bližšie informácie o školiacich centrách nájdete na stránke vzdelávacieho centra EDULAB na odkaze: http://www.edulab.sk/ed-icds-siet.html

Materiály pre pedagógov

Materiály pre pedagógov predstavujú súbor didaktických materiálov určených na uľahčenie práce pedagógov s digitálnymi vzdelávacími materiálmi Planéta vedomostí počas vyučovacieho procesu.

Pedagógom sú k dispozícii vzorové modely vyučovacích hodín z predmetov biológia, prírodoveda, matematika, chémia a fyzika:

Vzorové didaktické materiály obsahujú konkrétne ukážky praktického použitia digitálnych vzdelávacích materiálov Planéta vedomostí so stručným popisom.
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia