13.01.2021   Použite novú vzdelávaciu platformu VIKI

Na portáli Planéta vedomostí bola ku 31.12.2020 ukončená technická podpora vzdelávacieho obsahu s podporou prehrávača Flash. Na miesto portálu Planéta vedomostí preto použite vzdelávaciu platformu VIKI na adrese viki.iedu.sk, na ktorej sa nachádza rovnaký ale aj rozšírený vzdelávací obsah v novom formáte HTML.

 

Vzdelávacia platforma VIKI obsahuje tisícky digitálnych vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka, obsahu pre materské školy a množstva odborných predmetov. Prostredníctvom vzdelávacej platformy sú sprístupňované aj modelové hodiny EduTV. Vzdelávacia platforma VIKI Vám poskytne aj novú funkcionalita v podobe nasledovných možností: navigácia a poskytovanie informácii o vzdelávacej platforme, reset hesla, vytváranie účtov, knižnica, kolekcie, úlohy, autorský nástroj, eskalovanie nahlásených chýb na vzdelávacej platforme.

 

Na plnohodnotné využívanie vzdelávacej platformy VIKI je potrebné prihlásenie prostredníctvom RIAM konta na adrese: https://viki.iedu.sk/login

 

Pedagogickým zamestnancom, u ktorých je vedená e-mailová kontaktná adresa v RIS (poskytnutá školou zo školského informačného systému), boli RIAM kontá vytvorené automatizovaným spôsobom, pričom túto informáciu o zriadení konta RIAM Vám prišla do Vašej e-mailovej kontaktnej adresy.

 

Ak ste pedagogický zamestnanec a nemáte v školskom informačnom systéme uvedenú e-mailovú kontaktnú adresu, požiadajte riaditeľa školy (alebo jeho zástupcu) o vygenerovanie tokenu pre vytvorenie RIAM konta a následne dokončite registráciu.

 

Tento postup ako aj ďalšie návody a pomoc pri vytvorení konta RIAM nájdete na nasledovnej adrese: https://riam.iedu.sk/RIAM/Portal/Home/Info

 

Používateľská príručka a školiace videá pre prácu s platformou VIKI nájdete v sekcii Návody: https://viki.iedu.sk/resources/browser/navody

 

V prípade problémov kontaktujte Centrum podpory používateľov dátového centra rezortu školstva (0800 138 033helpdesk@iedu.sk)

2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia