Moje úlohy

Moje úlohy predstavujú nástroj pre učiteľov, ktorý slúži na tvorbu úloh pre žiakov. Používanie tohto nástroja prináša zefektívnenie vzdelávacieho procesu vďaka jednoduchému spôsobu tvorby úloh, ich vypracovania a samotného vyhodnotenia výsledkov. Nakoľko je zadávanie a vypracovávanie úloh personalizované, získavate okamžitú spätnú väzbu od každého žiaka s možnosťou individuálneho prístupu a prispôsobenia obsahu úloh potrebám konkrétneho žiaka. Žiaci majú úlohy sprístupnené na vzdelávacom portáli pre žiakov, čo umožňuje prístup k úlohám nielen počas vyučovacej hodiny, ale aj počas ich prípravy doma.

Tvorba úloh

Úlohy môžete vytvárať v časti Moje úlohy alebo počas vyhľadávania a prezerania materiálov na portáli. Kliknutím na tlačidlo Pridať do úlohy v časti Možnosti po zobrazení informácií o konkrétnom vzdelávacom materiáli môžete tento materiál pridať do existujúcej úlohy alebo vytvoriť s týmto materiálom novú úlohu.

Vaša úloha pre žiakov môže obsahovať nasledovné výučbové materiály:

  • Vzdelávacie materiály z portálu Planéta vedomostí: kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Pridať Materiály. Odporúčame pridávať do úlohy vzdelávacie materiály, ktoré obsahujú cvičenia zo Žiackej alebo Učiteľskej lekcie pre získanie prehľadnej štatistiky výsledkov po vypracovaní týchto materiálov žiakom.
  • Vaše vlastné súbory: do úlohy môžete pridávať súbory rôzneho formátu napr.: prezentácie MS PowerPoint, obrázky atď. Kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Pridať Súbor.
  • Odkazy na webové stránky: kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Pridať Odkaz.

Pri vytváraní úlohy zároveň zadávate jej názov, detailné inštrukcie pre žiakov, podľa ktorých majú postupovať pri vypracovávaní úlohy a ľubovoľný prístupový kód, ktorý je jedinečný pre každú úlohu.

Vypracovávanie úloh žiakmi

Žiaci vypracovávajú úlohy zadané učiteľom na vzdelávacom portáli pre žiakov. Prístup k úlohám je rýchly a jednoduchý. Nie je potrebné, aby sa žiaci registrovali a vytvárali si používateľské kontá. Na portáli planetavedomosti.iedu.sk/homework zadá žiak svoje meno a prístupový kód k úlohe, o ktorom ho informoval učiteľ. Kliknutím na tlačidlo Začať úlohu sa žiakovi zobrazia základné informácie o úlohe vrátane inštrukcií. Ak chce žiak začať danú úlohu vypracovávať, je potrebné kliknúť na tlačidlo Zobraziť. Kliknutím na tlačidlo Odoslať úlohu žiak prácu s úlohou ukončí a jej riešenie sa odošle učiteľovi.

Výsledky úloh

Výsledky úloh a ich riešenie od Vašich žiakov nájdete v časti Moje úlohy. Kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Výsledky. V tejto časti môžete skontrolovať prácu Vašich žiakov, pozrieť si a vytlačiť štatistiku výsledkov.


2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia