Moje prezentácie

Moje prezentácie predstavujú nástroj pre učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov na vyučovacie hodiny. Okrem vzdelávacích materiálov umiestnených na portáli Planéta vedomostí máte možnosť zahrnúť do Vašej prípravy na vyučovaciu hodinu aj vlastné materiály. Tým získate ucelený súbor výučbových materiálov, ktoré zodpovedajú tak Vaším požiadavkám, ako aj potrebám Vašich žiakov na konkrétnu vyučovaciu hodinu.

Tvorba prezentácií

Prezentácie môžete vytvárať v časti Moje prezentácie alebo počas vyhľadávania a prezerania materiálov na portáli. Kliknutím na tlačidlo Pridať do prezentácie v časti Možnosti po zobrazení informácií o konkrétnom vzdelávacom materiáli môžete tento materiál pridať do existujúcej prezentácie alebo vytvoriť s týmto materiálom novú prezentáciu.

Vaša prezentácia môže obsahovať nasledovné výučbové materiály:

  • Vzdelávacie materiály z portálu Planéta vedomostí: v časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Pridať Materiály.
  • Vaše vlastné súbory: do prezentácie môžete pridávať súbory rôzneho formátu napr.: prezentácie MS PowerPoint, obrázky atď. V časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Pridať Súbor.
  • Odkazy na webové stránky: v časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Pridať Odkaz.

V časti Upraviť prezentáciu môžete následne každý materiál pridaný do prezentácie upravovať a pridať k nemu detailné informácie pre Vaše potreby použitia na vyučovacej hodine. Zároveň tu môžete v stĺpci s názvom Zobraziť v prezentácii dočasne zrušiť zobrazenie daného materiálu v prezentácii.

Tlač zoznamu materiálov pridaných do prezentácie

V prípade potreby je možné vytlačiť si kompletný zoznam materiálov pridaných do prezentácie alebo vytvoriť PDF dokument obsahujúci tento zoznam. V časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Tlačiť, resp. PDF.


2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia