Ako vyhľadávať materiály

Na portáli Planéta vedomostí sa nachádza viac ako 30 000 multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích materiálov rôzneho typu. S cieľom zjednodušiť a urýchliť vyhľadávanie materiálov zodpovedajúcich Vašim potrebám sú v časti Vyhľadávať materiály na hlavnej stránke k dispozícii nasledovné možnosti vyhľadávania:

  • Vzdelávací obsah: po kliknutí na názov vzdelávacieho obsahu sa zobrazí jeho základné rozdelenie. Príklad: Prírodovedné predmety, Úroveň 2, Biológia. Po výbere konkrétnej možnosti v tejto časti sa zobrazí štruktúra vzdelávacieho obsahu, v rámci ktorej sú vzdelávacie materiály rozdelené do jednotlivých tém. Kliknutím na konkrétnu tému si zobrazíte rôzne typy vzdelávacích materiálov priradených k tejto téme.

  • Kľúčové slová: zadajte slovo, slová alebo kód vzdelávacieho materiálu do okna "Kľúčové slová..." na hlavnej stránke portálu a kliknite na tlačidlo Hľadať. Tým sa zobrazia všetky typy vzdelávacích materiálov, pri ktorých boli zadefinované Vami zadané kľúčové slová.

  • Kategórie: v rámci kategórií si môžete nastaviť vlastný filter výberom z preddefinovaných možností. Zobrazia sa tie vzdelávacie materiály, ktoré zodpovedajú nastaveným kritériám vo Vašom filtri. Kritéria vyhľadávania vo filtri sa kumulujú, t. z., čím vyšší počet kritérií vo filtri nastavíte, tým získate užší výber vzdelávacích materiálov.

Vyhľadávanie prostredníctvom kategórií je vhodné kombinovať s vyhľadávaním vo vzdelávacích materiáloch, ako aj s použitím kľúčových slov.

Pre zobrazenie vzdelávacieho materiálu, ktorý ste si na portáli vyhľadali, kliknite na tlačidlo Náhľad. Ak si chcete zobraziť detailné informácie o konkrétnom materiáli, kliknite na jeho názov alebo náhľadový obrázok. Následne si môžete zobraziť materiál kliknutím na tlačidlo Zobraziť.


2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia