Ako sa prihlásiť

Všetky vzdelávacie materiály na portáli Planéta vedomostí sú sprístupnené pre školy, učiteľov, žiakov a širokú verejnosť na Slovensku. Všetci používatelia majú možnosť pristupovať k vzdelávacím materiálom voľne bez nutnosti prihlásenia sa na portál. Školy, učitelia a žiaci majú okrem voľného prístupu k dispozícii tiež ďalšiu funkcionalitu portálu pre efektívne využitie materiálov vo vzdelávacom procese v škole aj doma.

Učiteľ
Každý učiteľ školy registrovanej na portáli Planéta vedomostí má k dispozícii vlastné používateľské konto, ktoré mu okrem prístupu k vzdelávacím materiálom ponúka aj ďalšie nástroje a funkcionalitu.
Každý učiteľ má možnosť vytvárať si prípravy na vyučovacie hodiny vo forme prezentácií vhodných na použitie s interaktívnou tabuľou alebo dátovým projektorom. Súčasťou prezentácií môžu byť okrem vzdelávacích materiálov z portálu aj jeho vlastné materiály a webové stránky. Tým si vytvorí ucelený súbor výučbových materiálov na vyučovaciu hodinu, ktoré zodpovedajú tak jeho potrebám, ako aj potrebám jeho žiakov.

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je získanie spätnej väzby od žiakov. Na zapojenie žiakov do vyučovacej hodiny môže učiteľ použiť tak interaktívne cvičenia z pripravenej prezentácie, ako aj úlohy zamerané na samostatnú prácu žiakov. Príprava úloh pre žiakov je rýchla a jednoduchá. Učiteľ sprístupní úlohu žiakom a po jej vypracovaní skontroluje výsledky a riešenie úlohy. Takýmto spôsobom môže učiteľ zadávať úlohy počas vyučovacej hodiny, ako aj domáce úlohy nadväzujúce na vyučovanie v škole.

Žiak
Žiaci vypracovávajú úlohy zadané učiteľom na vzdelávacom portáli pre žiakov. Prístup k úlohám je rýchly a jednoduchý. Nie je potrebné, aby sa žiaci registrovali a vytvárali si používateľské kontá. Na portáli zadá žiak svoje meno a prístupový kód k úlohe od učiteľa. V úvode úlohy sa žiakovi zobrazia základné informácie o úlohe vrátane zadania a inštrukcií. Po vypracovaní úlohy žiak odošle riešenie učiteľovi k vyhodnoteniu.

Verejnosť
Každý neregistrovaný používateľ na Slovensku má voľný prístup k vzdelávacím materiálom na portáli Planéta vedomostí. Používateľ má možnosť vyhľadávať materiály podľa kľúčových slov a prezerať si ich bez potreby prihlásenia sa na portál.


2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia